ثبت نام ترم جدید

آموزش تخصصی مطابق با تغییرات کتب درسی

افزایش تمرکز و خلاقیت در حل مساله

افزایش هوش با آموزش روبیک

آمادگی در امتحانات مدارس ویژه ارتقا معدل

با بهره گیری از اساتید و کادری مجرب

khaneye Riyaziii Jadid