تماس با ما

مکان ثبت نام :  مجتمع فرهنگی قصر فیروزه 1 – جنب مسجد سید الشهدا

تلفن : 02133236582

تلفن همراه :09396144875

مجتمع فرهنگی قصر فیروزه 2 -جنب اتکا – مجتمع فرهنگی شهید بهشتی

تلفن : 02133849374

تلفن همراه : 09396144875

سایت : amoozashgahriazi.ir

پست الکترونیک : info@amoozashgahriazi.ir